Onderstaand volgt een overzicht van de recent door mij (Ernst Boertje RC) uitgevoerde projecten.

 

Gemeente Amsterdam - Programma Nieuw Financieel en Inkoop Systeem
Projectleider IV/ICT voor de implementatie van SAP S/4HANA en SAP Ariba.

Gemeente Amsterdam - Programma Nieuw Financieel en Inkoop Systeem
Projectleider IV/ICT voor de aanbesteding van nieuwe software (SAP S/4HANA en SAP Ariba) plus de aanbesteding van de implementatie- en beheerpartner (Capgemini).

Oracle Nederland
Ondersteuning bij aanbestedingstraject op basis van Best Value Procurement (BVP).

Gemeente Amsterdam - Functioneel Beheer Financiën
Sr. consultant voor de implementatie van een nieuwe JDE module van Capgemini voor de verwerking van de inkoopfacturen in JDEdwards.

Gemeente Amsterdam -
Programma Doorontwikkeling Financiële Administratie (DFA) en rve Financiën
Functioneel architect voor de verwerking van de inkoopfacturen (= e-facturen) voor AFS.
Oplossing voor de verwerking van de inkoopfacturen voor het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) op basis van ontvangst van UBL en HR-xml berichten via Digipoort van Logius. Plaatsen van berichten via Kofax in de JDE module voor Facturen In Omloop (FIO).
Functioneel architect voor het programma Doorontwikkeling Financiële Informatie, specifiek voor het proces 'van bestellen tot en met betalen'.
Europese aanbesteding voor de selectie van een simplerinvoicing service provider.
Implementatie nieuwe module import e-facturen via service provider TIE Kinetix.

Gemeente Amsterdam - Werk, Participatie, Inkomen
Projectleider implementatie AFS = JDEdwards EnterpriseOne als nieuw financieel systeem voor de rve’s Werk, Participatie en Inkomen.

GGD Amsterdam
Projectleider implementatie AFS = JDEdwards EnterpriseOne als nieuw financieel systeem voor de GGD Amsterdam.

Veiligheidsregio Utrecht
Projectbegeleiding implementatie ondersteunende processen O&F-plan. Aanpassingen in JDEdwards op basis van gewijzigde organisatiestructuur en gewijzigd rekeningschema.

Gemeente Amsterdam - Dienst Stadstoezicht
Projectleider implementatie AFS = JDEdwards EnterpriseOne als nieuw financieel systeem voor de dienst Stadstoezicht.

Gemeente Amsterdam - Dienst Onderzoek + Statistiek
Projectbegeleider implementatie AFS = JDEdwards EnterpriseOne als nieuw financieel systeem voor de dienst Onderzoek + Statistiek.

Veiligheidsregio Utrecht
Projectbegeleiding aanpassingen inkoopmodule (o.a. beveiliging en nieuwe inkooporder met BI publisher).

Gemeente Amsterdam - stadsdeel Zuidoost
Herijken proces 'inkoop tot betalen'.

Gemeente Amsterdam - gezamenlijke stadsdelen
Projectleider invoering AFS voor de gezamenlijke stadsdelen.
Projectleider implementatie AFS = JDEdwards EnterpriseOne als nieuw financieel systeem voor de gezamenlijke stadsdelen.
Voorbereidingen en opstellen beslisdocument voor de implementatie.

Gemeente Amsterdam - Bestuursdienst Directie Middelen & Control
Teamcoördinator functionele inrichting Digitale Verwerking van Inkoopfacturen voor AFS.
Oplossing voor de digitale verwerking van de inkoopfacturen voor het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) op basis van Kofax Capture 10, Decos D5 en aanvullende JDE module voor Facturen In Omloop (FIO).

Gemeente Haarlem
Ondersteuning van functioneel applicatiebeheer van JDEdwards bij het testen van de verhuizing van JDEdwards naar een andere locatie. Primair aandachtsgebied was de koppeling met Kofax en Verseon als voorportaal voor de FIO module in JDEdwards ten behoeve van de digitale verwerking van de inkoopfacturen.
Tevens een analyse gemaakt van de inrichting van de beveiliging binnen JDE en advies opgesteld voor aanpassingen.

Veiligheidsregio Kennemerland
Projectleider pakketselectie en implementatie nieuw financieel systeem: implementatie van Unit4 ABW - Agresso Business World.

Gemeente Amsterdam  -  Stadsdeel Centrum
Projectleider invoeren uniform rekeningschema in financieel systeem JD Edwards.
Opstellen beslisdocument t.b.v. invoeren uniform rekeningschema BzB.

Gemeente Amsterdam  -  Stadsdeel Oost
Rekenmodel voor de berekening van de afvalstoffenheffing gemaakt in Excel.
Advisering Stadsdelen Amsterdam bij aansluiting implementatietraject van de Centrale Stad.

Gemeente Amsterdam  -  Stadsdeel Oost
Ondersteuning bij de implementatie van de digitalisering van de crediteurenfacturen op basis van scannen en herkennen met Kofax, opslag in Verseon en workflow voor goedkeuring in JD Edwards.
Projectleider voor de invoering van 1 generiek financieel systeem voor de fuserende stadsdelen Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer (JD Edwards, Finance modules + GFS).
Specifieke aandachtspunten: organisatie, inrichting techniek, nieuw rekeningschema, functionele inrichting, rapportages, interfaces, opleiding, procesbeschrijvingen en conversie.

Gemeente Amsterdam  -  Stadsdeel Centrum en Stadsdeel Zeeburg
Opstellen kredietaanvraag voor de upgrading van het financieel systeem,
Projectmanager voor de upgrading van het financieel systeem  (JD Edwards, Finance modules + GFS).

Randstad HR Solutions
Projectleider en inhoudelijk consultant voor de implementatie van een nieuw financieel systeem gebaseerd op JD Edwards release 8.12: Finance, Sales Order Processing, Job Cost en Urenverantwoording.
Specifieke aandachtspunten: inrichting security en gebruik XML Publisher.

InterfaceFlor
Finance consultant ter ondersteuning van een Europese implementatie van de Finance modules van JD Edwards 8.12. Primaire aandacht voor het opzetten van de security en ondersteuning bij Go Live.

Mexx Europe International
Implementatie Bank & Cash Management module (BCM) t.b.v. verwerking Europese betalingsverkeer in JD Edwards

E-bridge t.b.v. Randstad werkmaatschappijen in Nederland
-  Projectmanager voor de upgrade van Accounts Payable workflowsysteem ‘20/20 vision
-  Projectmanagement voor het project ‘1 uniforme Chart of Accounts voor heel Nederland’

Randstad Holding
Implementatie Accounts Payable workflowsysteem ‘20/20 vision

Download hier het volledige CV van Ernst Boertje RC.