Ensah - e-facturen

Wat is een e-factuur?

Een e-factuur is een digitaal bestand met een vaste structuur. Een e-factuur is vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch te verwerken in het andere systeem. Handmatige verwerking is niet meer nodig.


Wat is Simplerinvoicing?

Simplerinvoicing is dé standaard voor e-facturen. Simplerinvoicing is een netwerk van samenwerkende software en e-facturatie dienstverleners die het direct uitwisselen van e-facturen tussen ERP-software en e-facturatiediensten mogelijk maakt.
Verzenders en ontvangers kunnen via hun eigen bestaande ERP-software of boekhoudpakket e-facturen versturen en ontvangen. Dit kan ook wanneer verzender en ontvanger verschillende softwarepakketten gebruiken, zolang de softwarepakketten zich hebben aangemeld voor Simplerinvoicing.

De Simplerinvoicing e-factuur is een XML-bestand die direct in de ERP-software of het boekhoudpakket van de ontvanger wordt afgeleverd.

Over stichting Simplerinvoicing
Simplerinvoicing is een stelsel van afspraken tussen softwarepakketten, die het mogelijk maakt om facturen uit te wisselen tussen deze partijen. Simplerinvoicing is geen eigen platform. U kunt Simplerinvoicing het beste vergelijken met het SMTP-protocol in e-mail, en uw ERP-pakket / e-facturatie dienstverlener als een e-mail service provider. Stichting Simplerinvoicing wordt beheerd door de onafhankelijke beheerorganisatie SIDN.


Wat is de Energie eFactuur?

De Energie eFactuur is een open standaard voor het uitwisselen van elektronische facturen. De standaard definieert de set van informatie die op een energierekening voor kan komen, welke informatie daarbij verplicht is en welke informatie optioneel is, hoe het formaat van het bericht eruit ziet en alle andere afspraken die nodig zijn om elektronisch facturen uit te wisselen. De Energie eFactuur onderscheidt zich van andere standaarden doordat deze eFactuur zich specifiek richt op energie gerelateerde producten of diensten. Hiermee is het mogelijk sectorspecifieke zaken (zoals specificatie van meterstanden) in het factuurbericht mee te nemen. Voor wat betreft alle kern elementen op een factuur (zoals een factuurnummer en factuurdatum) is de aansluiting gevonden met een reeds bestaande standaard op dit gebied: SimplerInvoicing.


Wat is UBL?

UBL staat voor Universal Business Language

Universal Business Language UBL is een standaard voor elektronische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor het opstellen van facturen of bestelbonnen, ontwikkeld door OASIS. UBL maakt gebruik van XML en is gebaseerd op de ebXML Core Components. Zowel de Nederlandse als Belgische overheid hebben gekozen voor UBL 2.0 als standaard XML-formaat voor eFacturatie. In België werd de subset e-fff genoemd (gebaseerd op UBL 2.0),[1] maar kent geen succes. Reden hiervoor is dat deze afwijkt van UBL 2.0 (subset) en geld kost.[2]

Op 4 november 2013 werd de UBL-versie 2.1 standaard[3] gepubliceerd door OASIS.

UBL is voortgekomen uit de EDIFACT- en X12-standaarden voor facturatie en de door EDI geïnspireerde XML-standaard ebXML.


Wat is de relatie tussen de SETU standaarden en de HR-XML standaarden?

De SETU standaarden zijn toepassingsprofielen van de HR-XML standaarden. De SETU standaarden specificeren voor de Nederlandse uitzendbranche welke gegevenselementen verplicht en welke optioneel zijn bij de uitwisseling van informatie. Deze gegevenselementen worden vervolgens afgebeeld op de gegevens in de HR-XML standaarden waardoor er toepassingsprofielen ontstaan. Deze toepassingsprofielen zijn op maat gemaakt voor de Nederlandse uitzendbranche.