Ensah - PIANOo

De urgentie om e-factureren te implementeren neemt toe. Er is nog anderhalf jaar te gaan voordat de verplichting om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken een feit is.

Decentrale overheden en andere aanbestedende diensten zetten het onderwerp steeds nadrukkelijker op de agenda en dat is ook wenselijk. Want behalve de ICT-component spelen inkoopaspecten en financieel-organisatorische zaken een rol, zeker als organisaties van alle voordelen van e-factureren willen profiteren. Het programmabureau houdt de voortgang bij de decentrale overheden bij en visualiseert die via de implementatiemonitor op de kaart van Nederland.

Logo

Bron: PIANOo – nieuws