Ensah - PIANOo

 

Overheidsorganisaties en alle andere aanbestedende diensten zijn per april 2019 verplicht e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dat vloeit voort uit de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 die naar verwachting nog dit najaar behandeld wordt door de Tweede Kamer. Tot op heden werd eind 2018 als ingangsdatum van de verplichting gehanteerd.

Publicatiedatum
De maanden die daar nu bijkomen zijn niet bedoeld als uitstel. De aanpassing van de ingangsdatum komt voort uit vastgelegde procedures waarbij de publicatiedatum van de Europese (e-facturatie) norm leidend is. De Europese richtlijn 2014/55/EU zegt namelijk dat uiterlijk 18 maanden na publicatiedatum van de norm e-factureren geïmplementeerd moet zijn. De publicatie van de norm vindt plaats in oktober 2017, waaruit volgt dat per april 2019 de definitieve ingangsdatum van de verplichting een feit is.

Verplichting
De verplichting gaat voor alle aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven op hetzelfde moment in. Alle leveranciers van deze organisaties wordt hiermee de helderheid verschaft dat zij vanaf april 2019 e-facturen kunnen versturen die voldoen aan de Europese norm.

Bron: PIANOo – nieuws